Arthroscanner

Een arthroscanner is een scanner (onderzoek dat ook röntgenstralen gebruikt zoals conventionele radiografie, om een anatomisch beeld van zeer hoge kwaliteit te verkrijgen dankzij krachtige computers die gedetailleerde beelden in 3D nabootsen) die wordt uitgevoerd ter hoogte van de gewrichten.

Principe van het onderzoek

De CT-scan van de gewrichten maakt het mogelijk om de inhoud van een gewricht te visualiseren en mogelijke letsels te identificeren dankzij de injectie van een contrastmiddel.

Voorbereiding

U wordt gevraagd om op de dag van het onderzoek niets op de huid van het te verkennen gewrichtsgebied te leggen (geen gel of zalf). De radioloog zal u injecteren met een contrastmiddel in het gewricht om de dichtheid van de weefsels te verhogen en de detectie van mogelijke letsels te verbeteren.

Contra-indicatie

Zwangerschap is een contra-indicatie voor dit onderzoek. Als u bepaalde medische aandoeningen hebt: diabetes, nierfalen, glaucoom, hyperthyreoïdie, enz., moeten bepaalde voorzorgsmaatregelen worden genomen. Meld dit dan bij de radioloog.

Uitvoering van het onderzoek

U wordt verzorgd door een lid van het medisch team dat u vergezelt in de onderzoekskamer. U ligt op uw rug op een tafel en wordt gevraagd om stil te liggen terwijl de tafel tijdens het examen door de ring beweegt. De duur van het onderzoek varieert afhankelijk van de uit te voeren verkenning.