Beeldvorming van de borst

Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen en de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen van 35 tot 65 jaar. Een vroege diagnose verhoogt de kans op herstel aanzienlijk. De symptomen van borstkanker zijn niet specifiek noch constant. Wacht dus niet tot u iets bijzonders voelt alvorens een arts te raadplegen. Elke afwijking (knobbel, pijn, afscheiding, enz.) in de borst of elke verandering moet overleg aanmoedigen.

Mannen hebben ook borstklieren en kunnen ook worden getroffen door borstkanker (minder dan 1% van de borstkankers). Afhankelijk van uw leeftijd en de aanbeveling van uw arts, heeft u de keuze tussen twee onderzoeken.

1. Senologische beoordeling

Een senologische beoordeling is toegankelijk voor iedereen, ongeacht leeftijd, op medisch voorschrift.

Principe van de senologische beoordeling

Een senologische beoordeling bestaat uit een klinisch onderzoek, een mammografie en een echografie van de borsten.

De resultaten van deze tests kunnen aanvullende informatie vereisen, in dit geval moet u mogelijks een biopsie laten doen Het is dan een kwestie van het uitvoeren van een punctie in de borst met behulp van een dunne naald en het analyseren van de vloeistof die in het laboratorium is ingenomen om eventuele anomalieën te specificeren.

Uitvoering van het onderzoek

U wordt verzorgd door een arts die de beoordeling zal beginnen met :

 1. Een verhoor waarmee hij uw familiale en persoonlijke risicofactoren zal beoordelen.
 2. Een klinisch onderzoek dat bestaat uit het inspecteren en palperen van uw borsten en oksels (de okselholtes).
 3. U wordt dan uitgenodigd voor een mammografie.
  • Mammografieis een röntgenfoto van de borsten waarmee beelden van de binnenkant van de borstklier kunnen worden verkregen door middel van röntgenstralen. Het onderzoek bestaat meestal uit twee röntgenfoto’s per borst. Een van de beelden kan een tomosynthese zijn. Bij dezelfde stralingsdosis als een traditioneel beeld, zorgt een tomosynthesebeeld voor een verbeterde diagnostische aanpak. De apparatuur van het centrum is de minst bestralende van alle apparatuur (mammografie – tomosynthese). Mammografie kan kleine kankers detecteren met een betere prognose (95% overlevingskans na 5 jaar voor kanker minder dan 1 cm).
  • Voorbereiding : Om het röntgenonderzoek van de borsten uit te voeren, is de operator verplicht om uw borsten in de machine samen te drukken. Verwacht dat dit examen ongemakkelijk en onaangenaam zal zijn. Als de borsten gevoelig zijn, kan mammografie ook een beetje pijnlijk zijn. Gelukkig is het examen van korte duur (slechts een paar minuten).
  • Let op : het wordt aanbevolen dat vrouwen elke mogelijke zwangerschap melden, zodat maatregelen kunnen worden genomen voor dit radiografisch onderzoek.
 4. U wordt dan uitgenodigd voor een echografie van de borsten. Een echografie maakt dissociatie tussen structuren mogelijk. Dit onderzoek is pijnloos, snel en veilig. Er zijn geen stralingsemissies.

2. MAMMOTEST

Mammotest maakt deel uit van het federale screeningsprogramma voor borstkanker. Het wordt elke 2 jaar aangeboden aan alle vrouwen tussen de 50 en 69 jaar. Het omvat een mammografie die wordt onderzocht door 2 of 3 opeenvolgende lezers (medische specialisten). Het staat onder toezicht van de Centre Communautaire de Référence (CCR).

Uitvoering van het onderzoek

na ontvangst van uw uitnodiging voor een gratis screening moet u :

 1. Een afspraak maken bij een erkend centrum. De lijst van erkende centra wordt bij de uitnodiging geleverd.
 2. Een Mammotest uitvoeren : dat wil zeggen 2 x 2 mammografiebeelden.
 3. Wachten op beeldanalyse (dubbele aflezing).
  • Een eerste radioloog analyseert de beelden van het centrum.
  • Vervolgens worden zij voor een tweede lezing elektronisch aan het CCR toegezonden.
  • Als er een discrepantie optreedt tussen de twee lezingen, wordt om een derde lezing gevraagd.
 4. Uw dossier wordt voltooid: het CCR registreert uw administratieve en medische gegevens, de naam van uw verwijzende arts en de resultaten van uw onderzoek.
 5. Uw dossier wordt naar uw verwijzende arts gestuurd uiterlijk binnen 15 dagen na uw onderzoek.
 6. Een verzoek om nadere informatie kan nodig zijn : als dit het geval is, wordt u hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.

Het Imagin-X-centrum is gemachtigd om dit onderzoek uit te voeren voor de drie Belgische taalgemeenschappen. Het wordt uitgevoerd met behulp van digitale technologie, om het niveau van bestraling zoveel mogelijk te beperken.