Osteodensitometrie

Osteodensitometrie is een radiologische techniek die röntgenstralen met een zeer lage energie gebruikt die door de structuur van botten kunnen gaan. Het doel is om de botmineraaldichtheid (BMD) nauwkeurig te beoordelen en het verlies van botmassa te kwantificeren. Het is vooral interessant op de leeftijd van de menopauze om de relevantie te beoordelen van het implementeren van behandelingen om het verlies van botmassa en de gevolgen ervan (osteoporose, fractuur, val, enz.) te verminderen.

Principe van het onderzoek

Het gebruik van een zeer lage energie röntgenstraal die door de botstructuur gaat, maakt het mogelijk om de hoeveelheid energie voor en na de doorgang door het bot te meten. Het verschil tussen de twee metingen maakt het mogelijk om de botmineraaldichtheid te schatten. Vergeleken met het gemiddelde van de normale populatie, van dezelfde leeftijd en hetzelfde geslacht, beoordeelt dit onderzoek uw fractuurrisico (risico op botbreuk) en uw risico op osteoporose (botontkalking en verzwakking). 

Voorbereiding

Dit examen vereist geen speciale voorbereiding. 

Contra-indicaties

Dit onderzoek is gecontra-indiceerd bij zwangere vrouwen.

Uitvoering van het onderzoek

U wordt verzorgd door een lid van het medisch team dat u vergezelt in de onderzoekskamer. U ligt op een onderzoekstafel en een bewegende arm beweegt boven u.

Het examen duurt ongeveer 15 minuten.