Injecties en infiltraties

De artsen van het centrum hebben een bijzondere expertise in interventionele beeldvorming. Dit dankzij een lange ervaring opgedaan op een afdeling medische beeldvorming die gespecialiseerd is in osteo-articulaire geneeskunde. De expertise wordt ondersteund door regelmatige permanente educatie.

Het centrum heeft ook geavanceerde screeningsapparatuur in zowel echografie als CT-scanning, evenals een dynamische scopy in realtime dat het traject en de voortgang van een naald kan volgen.

VERRICHTE HANDELINGEN

De uitgevoerde handelingen zijn :

  1. Gewrichts- en peri-articulaire infiltraties : schouders, polsen, ellenbogen, enkels, knieën, heupen,…
  2. Spinale, foraminale, facet- en peri-rootinfiltraties, …
  3. Afvoeren puncties uit perifere en centrale collecties.

Principe van het onderzoek

Voordat een interventieprocedure wordt ingeleid, zijn de volgende elementen vereist :

  • Een specifiek verzoekdoor de voorschrijvende arts.
  • Of het medisch dossier om de te nemen actie en de rechtvaardiging ervan te specificeren.
  • n elk geval moet de patiënt de documenten meenemen die de pathologie illustreren.